Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Τρίτη
17/6/2024 ξεκινούν οι αιτήσεις για τη δεύτερη προκήρυξη του σχεδίου ενίσχυσης νέων
επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό €20 εκατομμυρίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή
Δημοκρατία. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου
2024 και ώρα 11:59 μ.μ, μέσω της ιστοσελίδας fundingapps.meci.gov.cy. Η αξιολόγηση
θα γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων θα περιορίζεται
από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας EΔΩ.