Αναμενόμενη προκήρυξη σχεδίου επιχορηγήσεων για ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει προκήρυξη του σχεδίου για ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας. Διαχρονικά πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα σχέδια του υπουργείου ενέργειας, εμπορίου και βιομηχανίας.

Κάθε νέος επιχειρηματίας μπορεί να επωφεληθεί χορηγίας μέχρι 70 % του κόστους του για δημιουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης που ονειρεύεται. Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται στη βάση του First in First out μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού κονδυλίου. Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος το κονδύλι αναμένεται πως θα εξαντληθεί και αυτή τη φορά για αυτό ενθαρρύνονται οι επιχειρηματίες του σήμερα και του αύριο να ξεκινήσουν να ετοιμάζουν τις αιτήσεις τους. Η ομάδα της IMPROVISATION CONSULTING μπορεί να παρέχει κάθε βοήθεια προς τους ενδιαφερόμενους και να αναλάβει την διαδικασία υποβολής αίτησης εκ μέρους τους εξ ολοκλήρου Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Διευκρινίζεται πως η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, κτίρια – αγορά, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση, αμοιβές συμβούλων και εμπειρογνωμόνων) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμό.