Επιδοτούμενες προσλήψεις

Τα σχέδια αφορούν προσλήψεις που θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2023 για 2 κατηγορίες εργοδοτουμένων.

  1. Κάτοχοι διπλώματος / πτυχίου διάρκειας τουλάχιστον 3 χρόνων, κάτω των 30 ετών με εργασιακή εμπειρία μικρότερη των 8 μηνών στην θέση που προσλαμβάνεται. Μέγιστο χορήγημα €8.400 Μέγιστο χορήγημα €8.400
  2. Μακροχρόνια άνεργοι (εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία πρόσληψης για 6 τουλάχιστον συνεχόμενους μήνες). Μέγιστο χορήγημα €5.000

Ζητήστε προσφορά