Παράταση για υποβολή αιτήσεων στο Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Αναφορικά με το πιο πάνω σχέδιο του οποίου η περίοδος υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε την 9η Απριλίου 2024 και ώρα 9 π.μ., ανακοινώνεται παράταση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) μέχρι και την 01 Ιουλίου 2024 και ώρα 11.59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ, στην ιστοσελίδα https://fundingapps.meci.gov.cy.