Σχέδιο αναβάθμισης ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων

Δικαιούχοι είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες:

(α) είτε είχε κατάταξη σε ισχύ την 14 Μαρτίου 2019 για τη συγκεκριμένη επιχείρηση (Ξενοδοχείου ή του Τουριστικού Καταλύματος) από το Υφυπουργείο Τουρισμού (πρώην ΚΟΤ) και σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη σύμφωνα με τις διατάξεις των «Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων 1969-2014»,

(β) είτε έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας και κατάταξη από το Υφυπουργείο Τουρισμού για λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης (Ξενοδοχείου ή Τουριστικού Καταλύματος) και σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των «Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 2019-2022».

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 01/12/2023 και ώρα 12:00μμ ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Προγραμματίζεται προκήρυξη και το 2024.

Αναλόγως της περιοχής που εδρεύει το ξενοδοχείο μπορεί να επιχορηγηθεί σε ποσοστό από 50 – 75 % του κόστους για επενδύσεις που αφορούν τις πιο κάτω κατηγορίες:

  1. Ψηφιακή αναβάθμιση
  2. Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, Ειδικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα
  3. Κινητά Μηχανήματα, Επίπλωση και Εξοπλισμός
  4. Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων
  5. Μικροεξοπλισμοί και Λινά, με μέγιστο ποσό €400 ανά δωμάτιο / διαμέρισμα επιχείρησης
  6. Δαπάνες που απορρέουν από τους όρους της χρηματοδότησης από τον ΜΑΑ (προβολή, δημοσιότητα)