Σχέδιο Χορηγιών για εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα

Δικαιούχοι είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες:

(α) είτε είχε κατάταξη σε ισχύ την 14 Μαρτίου 2019 για τη συγκεκριμένη επιχείρηση (Ξενοδοχείου ή του Τουριστικού Καταλύματος) από το Υφυπουργείο Τουρισμού (πρώην ΚΟΤ) και σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη σύμφωνα με τις διατάξεις των «Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων 1969-2014»,

(β) είτε έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας και κατάταξη από το Υφυπουργείο Τουρισμού για λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης (Ξενοδοχείου ή Τουριστικού Καταλύματος) και σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των «Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 2019-2022».

Αναλόγως της περιοχής που εδρεύει το ξενοδοχείο μπορεί να επιχορηγηθεί σε ποσοστό από 50 – 75 % του κόστους για επενδύσεις που αφορούν τις πιο κάτω κατηγορίες:

  1. Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, Ειδικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα
  2. Κινητά Μηχανήματα, Επίπλωση και Εξοπλισμός
  3. Ψηφιακή αναβάθμιση
  4. Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 29/09/2024 και ώρα 12.00μμ ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.