Σχέδιο αναβάθμισης εστιατορίων και παραδοσιακών ταβερνών

Δικαιούχοι είναι:

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι οι Επιχειρηματίες Κέντρου Αναψυχής, και κατά την ημέρα υποβολής της Αίτησης, κατέχουν άδεια λειτουργίας κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας αφορά διπλή κατηγορία, τουλάχιστον μία από τις δύο κατηγορίες πρέπει να είναι εστιατόριο ή ταβέρνα.
  2. Καταστήματα Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής. Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος από την αρμόδια τοπική Αρχή και πωλούν Παραδοσιακά προϊόντα διατροφής.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 08/01/2024 και ώρα 12:00μμ ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Αναλόγως της περιοχής που εδρεύει το εστιατόριο / κατάστημα μπορεί να επιχορηγηθεί σε ποσοστό από 50 – 75 % του κόστους για επενδύσεις που αφορούν τις πιο κάτω κατηγορίες:

  1. Ψηφιακή αναβάθμιση
  2. Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικ ές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων,
  3. Κινητά Μηχανήματα, Επίπλωση και Εξοπλισμός
  4. Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων
  5. Αναλώσιμα με μέγιστο ποσό €100 ανά τραπέζι
  6. Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της χρηματοδότησης από τον ΜΑΑ (π.χ. Δημοσιότητα, Διαφάνεια και Διάχυση)