Όροι και Προϋποθέσεις για Συμβουλευτική Αυτοσχεδιασμού

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2023

1. Εισαγωγή:

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (“Όροι”) διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας Improvisation Consulting (“εμείς”, “μας” ή “μας”) και οποιωνδήποτε συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από την Improvisation Consulting. Με την πρόσβαση στον ιστότοπο ή τη χρήση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους.

2. Πνευματική ιδιοκτησία:

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Improvisation Consulting κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και το περιεχόμενό του. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

3. Χρήση της ιστοσελίδας:

a. Απαγορεύεται η κακή χρήση του ιστότοπου με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη, απενεργοποίηση ή υποβάθμιση ή να παρεμποδίσει τη χρήση και την απόλαυση του ιστότοπου από άλλον χρήστη.

b. Οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετε ή μοιράζεστε δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή να είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό ή παράνομο.

4. Υπηρεσίες:

a. Όλες οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες βασίζονται στην εμπειρία και την τεχνογνωσία της Improvisation Consulting. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

b. Η πληρωμή των υπηρεσιών οφείλεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις επιμέρους συμβάσεις ή συμφωνίες παροχής υπηρεσιών.

5. Περιορισμός της ευθύνης:

Η Improvisation Consulting, οι υπάλληλοί της και οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών μας, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για μια τέτοια πιθανή ζημία.

6. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους:

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τις απόψεις αυτών των ιστότοπων.

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων:

Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας.

8. Αλλαγές στους Όρους:

Η Improvisation Consulting μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των Όρων θα είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία:

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους, την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες μας θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.

10. Επικοινωνήστε μαζί μας:

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@improvisation.consulting.