Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού – επίπεδο 2

Σκοπός

Διαχρονικά, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μάνατζερ, οι επικεφαλής τμημάτων, οι προϊστάμενοι και όσοι κατέχουν ηγετικούς ρόλους είναι η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, ουσιαστικά των ανθρώπων τους. Οι άνθρωποι είναι ο πυρήνας κάθε οργανισμού. Οι στρατηγικές που επικεντρώνονται μόνο σε συστήματα και δομές για την ενίσχυση της απόδοσης και παραμελούν το ανθρώπινο στοιχείο είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που είναι ικανοποιημένοι με τους διευθυντές τους και τον τρόπο που διοικούνται είναι πολύ πιο πιθανό να εμπιστευτούν το μέλλον του οργανισμού και, ως εκ τούτου, αναμένεται να παραμείνουν στην εταιρεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για την επιτυχία του οργανισμού, γεγονός που αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα για τους εργοδότες. Από την άλλη πλευρά, πολλοί εργαζόμενοι που εγκαταλείπουν έναν οργανισμό αναφέρουν τον προϊστάμενό τους ως έναν από τους κύριους λόγους για την αποχώρησή τους.

Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες και μοντέλα από το βιβλίο του Dr. Thomas Gordon, “Εκπαίδευση αποτελεσματικότητας ηγέτη”, τα οποία εφαρμόζονται σε τρέχοντα σενάρια. Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία μέρη μιας σειράς σεμιναρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε άτομα με εμπειρία ή γνώσεις στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, καθώς και σε όσους παρακολούθησαν το πρώτο μέρος. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το κοινό-στόχο με τρόπο που θα τους βοηθήσει στην ανάπτυξή τους στα θέματα που θα καλυφθούν. Αυτό το σεμινάριο θα παρέχει στους συμμετέχοντες σύγχρονες και προηγμένες, σε σύγκριση με το πρώτο επίπεδο, γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν στον δύσκολο ρόλο της διοίκησης των ανθρώπων τους. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν βασικές δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων του οργανισμού τους. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο θα καλύψει τις ανάγκες των συμμετεχόντων, όπως η επικοινωνία στο χώρο εργασίας, η διαχείριση του άγχους, η παροχή ανατροφοδότησης και καθοδήγησης για τη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας και η τροποποίηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων στο χώρο εργασίας ώστε να ευθυγραμμιστεί με την κουλτούρα του οργανισμού.

Αποτέλεσμα

  • Βελτίωση της επικοινωνίας στο χώρο εργασίας το 2022
  • Διαχείριση του άγχους στο χώρο εργασίας
  • Τρόποι αποδοχής όλων των εργαζομένων και της διαφορετικότητάς τους
  • Οι 12 τύποι καθοδήγησης για την εκτέλεση εργασιών
  • Πώς να καθοδηγήσετε έναν συνάδελφο με απαράδεκτη συμπεριφορά να μετατρέψει τη συμπεριφορά του σε αποδεκτή
  • Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο Εφαρμογή της μεθόδου “δεν χάνουμε” στην πράξη.

Περισσότερες πληροφορίες