Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού – επίπεδο 1

Λεπτομέρειες σεμιναρίου

 • Ημερομηνίες: 19/10/2023 & 26/10/2023
 • Τοποθεσία: Zoom
 • Ώρα: 12:00 – 17:30 (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων)
 • Διάρκεια: 10 ώρες
 • Γλώσσα: Ελληνικά και σημειώσεις στα Αγγλικά
 • Εισηγητές: Δρ: Κώστας Χριστοφόρου

Σκοπός

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους διευθυντές, τους επικεφαλής τμημάτων, τους προϊσταμένους και όσους κατέχουν ηγετικές θέσεις ήταν και παραμένει η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, δηλαδή των ανθρώπων τους. Οι άνθρωποι είναι το κεντρικό στοιχείο των οργανισμών, οπότε οι στρατηγικές που επικεντρώνονται αποκλειστικά στα συστήματα και τις δομές για τη βελτίωση των επιδόσεων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ανθρώπους είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που είναι ικανοποιημένοι με τον προϊστάμενό τους και τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν είναι πολύ πιο πιθανό να εμπιστευτούν το μέλλον του οργανισμού. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να παραμείνουν στην εταιρεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να διασφαλίσουν την επιτυχία του οργανισμού τους, γεγονός που αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα για τους εργοδότες. Από την άλλη πλευρά, πολλοί εργαζόμενοι που εγκαταλείπουν έναν οργανισμό αναφέρουν τον προϊστάμενό τους ως έναν από τους κύριους λόγους για την αποχώρησή τους.

Το σεμινάριο αυτό, το οποίο διεξάγεται τα τελευταία 2 χρόνια μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, εμπλουτίζεται με σύγχρονες προσεγγίσεις και είναι το πρώτο σε μια σειρά 3 σεμιναρίων για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται για να επιτύχουν στον δύσκολο ρόλο της διαχείρισης των ανθρώπων τους. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο θα εκπαιδευτούν στις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για τη βελτίωση των δυνατοτήτων διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων του οργανισμού τους. Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν οι ανάγκες των συμμετεχόντων, όπως η βελτίωση των επιπέδων παρακίνησης του προσωπικού, η αποτελεσματική ανάθεση καθηκόντων, η παροχή ανατροφοδότησης και καθοδήγησης για τη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας και η προσαρμογή του στυλ διοίκησης στις διαφορετικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Στόχοι

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τις προκλήσεις του ρόλου τους ως διευθυντές.
 • Κατανοήστε τα οφέλη της αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.
 • Να εξοικειωθείτε με τα βασικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (κίνητρα, καθοδήγηση, ανατροφοδότηση κ.λπ.).
 • Παρέχετε ανατροφοδότηση με τρόπο που να εμπνέει το προσωπικό.
 • Κατανοήστε τις θεμελιώδεις αρχές της ανάθεσης καθηκόντων.
 • Αποκτήστε γνώσεις σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο.
 • Να αντιλαμβάνονται τα λάθη που κάνουν στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
 • Να διεγείρουν και να παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα για το προσωπικό τους σε κάθε περίπτωση.
 • Εκτιμήστε τα οφέλη που παρέχει η αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον οργανισμό.
 • Υιοθετούν και αναπτύσσουν τις δεξιότητες που διδάσκονται στον οργανισμό τους.
 • Να ενεργείτε με σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ακεραιότητα και τη δικαιοσύνη στο χώρο εργασίας.

Εγγραφή

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες:
Σύμβουλος επιχειρήσεων και εκπαιδευτής
Μάγια Χρυσοστόμου
Τηλ: +357 22 871287
Φαξ: +357 22 315516
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@pst.ac.cy

Περισσότερες πληροφορίες

Κώστας Χριστοφόρου
Τηλ: +357 99 365136
Φαξ: +357 22 315516
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@pst.ac.cy